„OCALENI” w TVP

OCALENI TVP – wszystkie odcinki.

ocaleni-tvp


Program „12-sty Krok” w TV Republika (wybrane odcinki archiwalne)

Podsumowanie 12-stu kroków w Telewizji Republika

KROK 12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych „Kroków”, staraliśmy się nieść przesłanie innym ludziom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.
KROK 11 wg RAFAŁA

KROK 11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, na ile Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas, oraz o siłę do jej spełnienia.
KROK 11 wg RAFAŁA

KROK 10. Prowadzimy nadal rachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnionych błędów.
KROK 10 wg RAFAŁA

KROK 9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniło by to ich lub innych.
KROK 9 wg RAFAŁA

KROK 8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
KROK 8 wg RAFAŁA

KROK 7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
KROK 7 wg RAFAŁA

KROK 6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił na od wszystkich wad charakteru.
KROK 6 wg RAFAŁA

KROK 5. Bez ukrywania wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów .
KROK 5 wg RAFAŁA

KROK 4. Zrobiliśmy radykalny i odważny obrachunek moralny w głębi duszy.
KROK 4 wg RAFAŁA

KROK 3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie Opiece Boga, na ile Go pojmujemy.
KROK 3 wg RAFAŁA

KROK 2. Uwierzyliśmy, że moc większa od nas samych może przywrócić nam duchowe zdrowie.
KROK 2 wg Rafała

KROK 1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec naszego uzależnienia i naszych problemów – i że nie możemy już dać sobie rady z naszym życiem.
KROK 1 wg Rafała