KROK 10. Prowadzimy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnionych błędów.

KROK 10 wg RAFAŁA