KROK 3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie Opiece Boga, na ile Go pojmujemy.

KROK 3 wg RAFAŁA