KROK 6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił na od wszystkich wad charakteru.

KROK 6 wg RAFAŁA