„Rafael czyli Bóg uzdrawia” to Rekolekcje Trzech Pierwszych Kroków z Dwunastu. Ich celem jest głoszenie Kerygmatu a także przybliżenie ogromnego bogactwa programu 12 kroków i jego praktycznego znaczenia. Jednym z naturalnych sposobów kontynuacji poznania tego narzędzia jakim jest 12 Kroków jest podjęcie trudu wejścia na warsztaty 12 kroków dla chrześcijan. Najpewniejszym miejscem zapoznania się z tym programem w ujęciu nałogowych grzeszników czyli ludzi będących w Kościele jest Zespół zrzeszony przy Centrum Pomocy Duchowej oo. Pallotynów w Warszawie na Skaryszewskiej. Zapisy przez stronę www.12krokow.com.pl. Więcej o warsztacie w zakładce WARSZTATY. Niemniej rekolekcje Trzech Kroków są całością same w sobie, tak jak to jest z pierwszymi trzema krokami programu. Ich znaczenie to uznanie bezsilności własnej, stwierdzenie i przyjęcie faktu istnienia Boga, który chce i może nam pomóc i wreszcie powierzenie swego życia i woli Bogu w opiekę.

Rafał czyli Bóg uzdrawia

1. Przyznajemy, że jesteśmy bezsilni wobec naszego uzależnienia i naszych problemów – i że nie możemy już dać sobie rady z naszym życiem. KROK PIERWSZY – Wreszcie nad dnie Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro; bo łatwo przycho dzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać -nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. (Rz 7, 18-19)

2. Uwierzyliśmy, że moc większa do nas samych może przywrócić nam duchowe zdrowie. KROK DRUGI – Już nigdy sam Albowiem to Bóg jest w nas sprawcą chcenia i działania zgodnie z Jego wolą. (Flp 2,13) 3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie Opiece Boga, na ile Go pojmujemy. KROK TRZECI – Oddać siebie Bogu A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. (Rz 12,1) Osoby zainteresowane organizacją rekolekcji „3ch kroków” mogą kontaktować się mailowo rajmedia.pl@gmail.com wpisując w temacie REKOLEKCJE 3CH KROKÓW. Optymalny czas trwania rekolekcji to 3 dni: z codzienną Eucharystią, 4 konferencje po 1’5h, minimum 10h na pracę indywidualną.


UWAGA !!!!! O Warsztatach Duchowości – Rekolekcjach Trzech Kroków
Reportaż – Anny Świtalskiej – program „ARKA” Zobacz na facebooku – tutaj.


Rafael czyli Bóg uzdrawia