KROK 4. Zrobiliśmy radykalny i odważny obrachunek moralny w głębi duszy.

KROK 4 wg RAFAŁA